Spłata komornika w ratach – czy da się?

Money Loan. Bank officer loaning stack of euro banknotes money.

Funkcjonariusz publiczny, jakim jest komornik, to bardzo odpowiedzialna funkcja. Osoba taka działa przy sądzie rejonowym i musi zajmować się takimi poważnymi sprawami, jak egzekucje długów, co – jak wiadomo – jest sprawą trudną i kontrowersyjną. Zwłaszcza w rejonach, gdzie aż roi się od osób bezrobotnych, nieubezpieczonych i nieposiadających właściwie żadnych źródeł dochodu tego rodzaju postępowania sprawiają ogrom trudności. Wszak w rodzinach dłużników zazwyczaj znajdują się dzieci lub osoby wymagające opieki, a komornik musi zarekwirować nieruchomość, bądź samochód, który służy im wszystkim. Kolejnym problemem w pracy komornika jest z pewnością fakt, iż nie każdy wyrok sądu jest możliwy do zrealizowania. Niektórzy zadłużeni nie posiadają żadnego majątku, który można zająć i spieniężyć, a to przekłada się na działalność komornika – czyli brak jego przychodów. Nie jest bowiem prawdą to, że owi funkcjonariusze publiczni mają zawsze zapewniony dostatni byt – ci początkujący zazwyczaj otrzymują zlecenia po swoich poprzednikach, a są to w dużej części właśnie sprawy nierozwiązane. Są nieznani na rynku, muszą więc zdobyć klientów, którzy zdecydują się skorzystać  z ich usług i powierzyć wykonanie zadania. Wskazuje zresztą na to historia pewnego młodego człowieka, który od lat starał się o przyznanie mu własnego rewiru – komornicy stanowią dość specyficzną grupę zawodową i nie miał szans na to, by pracować w swoim mieście.

Po kilku latach bezskutecznej walki zdobył wreszcie swój rewir, jednak oddalony od domu o 100 kilometrów. Tak już się dzieje, że posiadając popleczników można zdobyć to, o czym się marzy – jak jego dwóch rywali, którzy byli młodsi i mniej doświadczeni, ale posiadali dobrze ustawione rodziny.

Mniejsza o to – spora część osób zadłużonych zastanawia się, czy da się spłacić komornika w ratach?

Przede wszystkim należy wytłumaczyć – to firma windykacyjna moze wstrzymać egzekucję komorniczą i tutaj pojawia się szansa na spłatę w ratach!

Sam komornik taką opcją nie będzie zainteresowany, bo ma możliwość naliczania odsetek ustawowych w wysokości 13%.

Na pewno jednak najgorszym wyborem jest branie pożyczek na spłatę komornika – nie polecamy!